Produkter

Våra produkter indelas i olika produktområden vilka beskrivs nedan.

Etanol för bergvärmeanläggningar

Vår köldbäraretanol säljs främst i koncentrerad form baserad på en 95 % bioetanol. Det är en mycket miljövänlig produkt då den vid eventuellt spill/utsläpp snabbt bryts ned i naturen och den passar även att användas som kylmedium i kyl- och frysdiskar. Den är denaturerad enligt gällande bestämmelser med Isopropanol och N-butanol samt med blå färg. Den klassas som fullständigt denaturerad och kräver därmed inget speciellt tillstånd.

Vi tillhandahåller den i förpackningar om 5 L, 25 L, 200 L och 1 000 L samt i bulkleveranser med tankbil. Vi kan självklart också leverera en färdigblandad produkt i IBC containers om 1 000 liter.

 

Etanol för industriellt bruk

Vår industrisprit är lämplig för användning som lösningsmedel, för rengöring, kylning m.fl. applikationer. Den finns i två koncentrationer: 95 % och 99,5 %. Vi levererar den i förpackningarna 25 L, 200 L och 1 000 L. Industrispriten är denaturerad enligt gällande bestämmelser med Isopropanol och Metyletylketon och klassas som fullständigt denaturerad och kräver därmed inget speciellt tillstånd.

 

BioSmart

BioSmart är vår etanolprodukt för användning som bränsle i etanolspisar för professionella användare t.ex. restauranger och hotell. Vi lagerför denna produkt i 25 L förpackningar. BioSmart är lukt-, rök- och sotfri och brinner med en gul, varm låga. Den klassas som fullständigt denaturerad och kräver därmed inget speciellt tillstånd.

 

 

 

 

Spolarvätska

Vår spolarvätska säljs till professionella användare såsom åkerier, taxibolag, budfirmor m.fl. och håller en mycket hög kvalitet. Blandningen som vi använder har i flera tester utsetts till Bäst i Test. Vi saluför den i koncentrerad form och i 25 liters dunkar.

 

 

 

 

Övriga etanolblandningar

Genom vårt moderbolag Solveco kan vi erbjuda marknadens bredaste utbud av odenaturerade och denaturerade etanoler i olika koncentrationer, denatureringar, och förpackningar. Kontakta vår produktspecialist för en diskussion. Ett urval av våra produkter finns i tabellen nedan.