Om Helachem

Företaget bildades 1996 och är specialiserade på köldbäraretanol men vi tillhandahåller även andra typer av etanoler, lösningsmedel och kemikalier till industrin. Kvaliteten är mycket viktig för oss och vi samarbetar med stora välrenommerade leverantörer. Sedan 2012 ingår vi i Solveco Group.

Helachems inriktning är att utveckla, distribuera och marknadsföra "gröna" produkter baserade på Skandinavien tillverkad bioetanol. Produkterna kan levereras i bulk, container, fat, dunk och olika småemballage. Denatureringar sker enligt gällande regler för olika användningsområden.

Vi kan fungera som problemlösare och produktutvecklare åt våra kunder. Dessutom ska Helachem genom distributörs-, leverans- och agentavtal vara leverantör av råvaror och formulerade produkter till industri-, livsmedels-, läkemedels- och konsumentmarknaderna i Norden. Helachems verksamhet präglas av hög servicegrad, jämn och säker kvalitet och största leveranssäkerhet. Vi är ett utpräglat business-to-business företag.

Våra honnörsord är kvalitet, miljöansvar, kundfokus och snabba leveranser.