Etanol för industriellt bruk

Helachem tillhandahåller fullständigt denaturerad etanol 95% och 99,5% för användning inom industrin s.k. industrisprit. Vår industrisprit är lämplig för användning som lösningsmedel, för rengöring, kylning m.fl. applikationer. Vi levererar den i förpackningarna 25 L, 200 L och 1 000 L. Industrispriten är denaturerad enligt gällande bestämmelser med Isopropanol och Metyletylketon och klassas som fullständigt denaturerad och kräver därmed inget speciellt tillstånd.

Genom vårt moderbolag Solveco kan vi erbjuda marknadens bredaste utbud av odenaturerade och denaturerade etanoler i olika koncentrationer, denatureringar, och förpackningar. Kontakta vår produktspecialist för en diskussion. Ett urval av våra produkter finns i tabellen nedan. För odenaturerad och enkeldenaturerad etanol krävs tillstånd från Skatteverket för inköp (se skattebefriad förbrukare).