Etanol för bergvärmeanläggningar

Vår köldbäraretanol säljs främst i koncentrerad form baserad på en 95 % bioetanol. Det är en mycket miljövänlig produkt då den vid eventuellt spill/utsläpp snabbt bryts ned i naturen och den passar även att användas som kylmedium i kyl- och frysdiskar. Den är denaturerad enligt gällande bestämmelser med Isopropanol och N-butanol samt med blå färg. Den klassas som fullständigt denaturerad och kräver därmed inget speciellt tillstånd.

Vi tillhandahåller den i förpackningar om 5 L, 25 L, 200 L och 1 000 L samt i bulkleveranser med tankbil. Vi kan självklart också leverera en färdigblandad produkt i IBC containers om 1 000 liter.

Bergvärme principskiss