Biosmart

BioSmart är vår etanolprodukt för användning som bränsle i etanolspisar för professionella användare t.ex. restauranger och hotell. Vi lagerför denna produkt i 25 L förpackningar. BioSmart är lukt-, rök- och sotfri och brinner med en gul, varm låga. Den klassas som fullständigt denaturerad och kräver därmed inget speciellt tillstånd.

Etanolbrännare